تحصیلات

موقعیت‌های دانشگاهی

 • استادیار

  گروه علوم‌کامپیوتر؛ دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
  از شهریور ۱۳۹۵
 • دستیار پژوهشی

  آزمایشگاه پردازش اطلاعات کوانتومی و رمزنگاری؛ دانشگاه یزد
  از تیر ۱۳۹۱
 • مدرس مدعو

  گروه علوم کامپیوتر؛ دانشگاه یزد
  مهر ۱۳۹۲ الی تیر ۱۳۹۳
  مهر ۱۳۹۴ الی بهمن ۱۳۹۴

خدمات دانشگاهی

 • داور

  کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران
  دوره‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۳

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن ریاضیات صنعتی و کاربردی (SIAM)

  از ۱۳۹۴
 • انجمن بین‌المللی مجموعه‌های ناهموار (IRSS)

  از ۱۳۹۲
 • انجمن ماشین‌های محاسب (ACM)

  از ۱۳۹۲
 • موسسه‌ی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)

  ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴
 • انجمن سیستم‌های فازی ایران

  ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵