برنامه‌ی آموزشی، پژوهشی ترم اول ۹۶-۱۳۹۵

علاوه بر اسلایدها، تمرین‌ها و آزمون‌ها؛ ویدئوهای هر جلسه نیز در صفحه‌ی درسی در دسترس قرار دارند.
۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
شنبه تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش رفع اشکال (با هماهنگی قبلی) نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر (کارشناسی ارشد) تحقیق و پژوهش
یک‌شنبه نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (کارشناسی) تحقیق و پژوهش نظریه‌ی محاسبه (کارشناسی) رفع اشکال (با هماهنگی قبلی) کامپیوتر ۱ فیزیک مهندسی (کارشناسی)
دوشنبه تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش رفع اشکال (با هماهنگی قبلی) نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر (کارشناسی ارشد) تحقیق و پژوهش
سه‌شنبه نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (کارشناسی) نظریه‌ی محاسبه (کارشناسی) کامپیوتر ۱ فیزیک مهندسی (کارشناسی) تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش
چهارشنبه مشاوره رساله‌ی دکتری آقای علمبردار مشاوره رساله‌ی دکتری آقای رجعتی تحقیق و پژوهش
پنج‌شنبه مشاوره رساله‌ی دکتری خانم هاشمی‌پور امنیت شبکه (کارشناسی ارشد)