برنامه‌ی آموزشی، پژوهشی ترم اول ۹۶-۱۳۹۵

علاوه بر اسلایدها، تمرین‌ها و آزمون‌ها؛ ویدئوهای هر جلسه نیز در صفحه‌ی درسی در دسترس قرار دارند.
۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
شنبه تحقیق و پژوهش رفع اشکال (با هماهنگی قبلی) برنامه‌نویسی کامپیوتر (۱۰۹ علوم پایه)
یک‌شنبه تحقیق و پژوهش رفع اشکال (با هماهنگی قبلی) کامپیوتر ۱ (۲۱۳ علوم‌ پایه)
دوشنبه مبانی داده‌کاوی (کارگاه کامپیوتر فنی مهندسی) مشاوره‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیق و پژوهش
سه‌شنبه تحقیق و پژوهش برنامه‌نویسی کامپیوتر (۲۱۳ علوم‌ پایه) کامپیوتر ۱ (۲۱۳ علوم‌ پایه)
چهارشنبه مبانی داده‌کاوی (کارگاه کامپیوتر فنی مهندسی) مشاوره‌ی دانشجویان دکتری مشاوره‌ی دانشجویان دکتری
پنج‌شنبه امنیت شبکه (کارشناسی ارشد) داده‌کاوی (کارشناسی ارشد)
جمعه داده‌کاوی (کارشناسی ارشد)