برنامه‌ی آموزشی، پژوهشی ترم اول ۹۷-۱۳۹۶

علاوه بر اسلایدها، تمرین‌ها و آزمون‌ها؛ ویدئوهای هر جلسه نیز در صفحه‌ی درسی در دسترس قرار دارند.
۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
شنبه تحقیق و پژوهش امور مرکز محاسبات سریع نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر (کارشناسی ارشد) رفع اشکال و مشاوره  
یک‌شنبه راهنمایی دانشجویان ارشد نظریه‌ی محاسبه (کارشناسی) مبانی رایانش امن (کارشناسی) تحقیق و پژوهش  
دوشنبه مشاوره دانشجویان ارشد نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر (کارشناسی ارشد) رفع اشکال و مشاوره   کامپیوتر ۱ فیزیک مهندسی (کارشناسی)
سه‌شنبه تحقیق و پژوهش نظریه‌ی محاسبه (کارشناسی) امور مرکز محاسبات سریع تحقیق و پژوهش  
چهارشنبه تحقیق و پژوهش مبانی رایانش امن (کارشناسی) کامپیوتر ۱ فیزیک مهندسی (کارشناسی)
پنج‌شنبه   امنیت شبکه
داده‌کاوی
طراحی الگوریتم پیشرفته
(کارشناسی ارشد)