مبانی داده‌کاوی - کارشناسی علوم‌کامپیوتر؛ مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) و مهندسی فناوری اطلاعات

ترم دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

اخبار درس

۱۶ بهمن ۹۵

با سلام. به درس «مبانی داده‌کاوی» خوش آمدید.

۲۳ فروردین ۹۶

می‌توانید اسکن تمام تمرین‌ها را از اینجا دریافت کنید.

اطلاعات عمومی

تاریخ‌های مهم
 • دوشنبه؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - میان‌ترم - ساعت کلاسی
 • آزمون پایان ترم - طبق اعلام سیستم گلستان
مرجع
[HKP11] Jiawei Han, Micheline Kamber, and Jian Pei. 2011. Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.
ترجمه‌ی مناسبی از این اثر نیز وجود دارد.
هان، ژ.، کمبر، م. و پی، ژ.، اسماعیلی، مهدی (م.) ۱۳۹۳. داده‌کاوی: مفاهیم و کاربردها (ویراست سوم). نیاز دانش، تهران، ج.ا.ایران.
پیوندها
 • Anaconda Python 2.7

  پایتون را می‌توانید از اینجا دریافت کنید. لطفا دقت کنید که از نسخه‌ی ۲.۷ استفاده می‌کنیم و همچنین نسخه‌ی مناسب برای سیستم‌عامل خود (Windows, MacOS و یا Linux) و رایانه‌ی خود (۶۴ یا ۳۲ بیتی) را دانلود نمایید.
  برای دانلود در محیط دانشگاه می‌توانید از این پیوند استفاده نمایید.
 • آدرس FTP درس (دسترسی صرفا در محیط دانشگاه)

  برای دریافت مراجع؛ اسلایدها؛ فیلم‌ها و محتوای درسی می‌توانید از این آدرس صرفا در محیط دانشگاه استفاده نمایید.
تحویل به موقع تمرین‌ها
در این درس به طور متوسط هر هفته یا هر دو هفته یک یا چند سری تمرین خواهیم داشت و لازم است تا تمرین‌ها در موعد مقرر، تحویل شوند. به ازای هر روز تاخیر در تحویل تمرین، %۱۰ نمره کسر خواهد شد و پس از گذشت ۷۲ ساعت از موعد تحویل، %۱۰۰ نمره کسر می‌گردد.
لیست تمرین‌ها به تفکیک فصل عبارت است از:

جلسات درس

جلسه‌ی اول - ۲۵ بهمن ۹۵
جلسه‌ی دوم - ۲۷ بهمن ۹۵
جلسه‌ی سوم - ۲ اسفند ۹۵
جلسه‌ی چهارم - ۴ اسفند ۹۵
جلسه‌ی پنجم - ۹ اسفند ۹۵
جلسه‌ی ششم - ۱۱ اسفند ۹۵
جلسه‌ی هفتم - ۱۶ اسفند ۹۵
جلسه‌ی هشتم - ۱۸ اسفند ۹۵
جلسه‌ی نهم - ۲۱ فروردین ۹۶
جلسه‌ی دهم - ۲۳ فروردین ۹۶
جلسه‌ی یازدهم - ۲۸ فروردین ۹۶
جلسه‌ی دوازدهم - ۳۰ فروردین ۹۶
جلسه‌ی سیزدهم - ۴ اردیبهشت ۹۶
جلسه‌ی چهاردهم - ۶ اردیبهشت ۹۶
جلسه‌ی پانزدهم - ۱۱ اردیبهشت ۹۶
جلسه‌ی شانزدهم - ۱۳ اردیبهشت ۹۶
جلسه‌ی هفدهم - ۲۰ اردیبهشت ۹۶
جلسه‌ی هجدهم - ۲۵ اردیبهشت ۹۶
جلسه‌ی نوزدهم - ۲۷ اردیبهشت ۹۶
جلسه‌ی بیستم - ۱ خرداد ۹۶
جلسه‌ی بیست و یکم - ۳ خرداد ۹۶
 • اسلایدها
 • متاسفانه به دلیل ایراد فنی در نرم‌افزار CamtasiaStudio فایل ضبط شده کلاس غیرقابل بازیابی و تبدیل می‌باشد.
جلسه‌ی بیست و دوم - ۸ خرداد ۹۶
جلسه‌ی بیست و سوم - ۱۰ خرداد ۹۶
به دلیل ایراد فنی؛ تدریس با استفاده از کامپیوتر ممکن نشد. جمع‌بندی درس و مروری سریع بر سایر روش‌های دسته‌بندی و رگرسیون در ابتدای جلسه انجام شد.

آزمون‌ها

...

نمرات

ردیف عنوان نمره شرح
۱ تمرین ۵ تقریبا؛ هر هفته یک سری (محاسباتی؛ برنامه‌نویسی و ...)
۲ آزمون‌های کتبی میان‌ترم ۴‍ ۹ دوشنبه؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ساعت کلاسی
پایان ترم ۵ کل مباحث
۴ پروژه ۶ چند فاز؛ انفرادی و تیمی
۵ تلاش بیشتر بسته به عملکرد فرد
جمع نمرات ۲۰ + ۲

نمرات تا این لحظه

وضعیت کلاسی شما تا این لحظه در اینجا قابل رویت است.

سوالات رایج

...