در حال حاضر به عنوان استادیار گروه علوم‌کامپیوتر در دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان مشغول انجام وظیفه هستم. زمینه‌های تحقیقاتی اینجانب شامل مدل‌ها و الگوریتم‌های پردازش داده‌های حجیم؛ سامانه‌های رمزنگاری پساکوانتومی؛ استنتاج تقریبی و محاسبات علمی است. تحصیلات اینجانب در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد در پنج سال و شش ماه در رشته‌ی علوم‌کامپیوتر بوده است. همچنین دوره‌ی کارشناسی را در مدت زمان چهار سال در رشته‌ی علوم‌کامپیوتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان گذرانده‌ام. بیشتر ...