این صفحه به صورت معمول؛ به روزرسانی می‌شود. در صورت تمایل؛ می‌توانید به Google Scholar، ResearchGate یا ORCiD مراجعه نمایید. همچنین؛ برخی از مقالات منتشر نشده یا در دست داوری اینجانب را می‌توانید در arXiv ببینید. در صورتی که به هر یک از این مقالات نیاز داشتید؛ لطفا با من تماس بگیرید تا آن را برای شما ارسال کنم.

نشریات

(مرتب‌شده بر اساس سال انتشار)

 1. Shakiba, A., Hooshmandasl, M. R., Davvaz, B., & Fazeli, S. A. S. (2017). S-approximation spaces: a fuzzy approach. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 14(2), 127-154. Publisher's Page
 2. Shakiba, A., & Hooshmandasl, M. R. (2016). Data volume reduction in covering approximation spaces with respect to twenty-two types of covering based rough sets. International Journal of Approximate Reasoning, 75, 13-38. doi:10.1016/j.ijar.2016.04.002 - Publisher's Page
 3. Shakiba, A., Hooshmandasl, M. R., & Meybodi, M. A. (2016). Cryptanalysis of Multiplicative Coupled Cryptosystems Based on the Chebyshev Polynomials. International Journal of Bifurcation and Chaos, 26(07), 1650112. doi:10.1142/S0218127416501121 - Publisher's Page
 4. Shakiba, A., Hooshmandasl, M. R., Davvaz, B., & Fazeli, S. A. S. (2016). An intuitionistic fuzzy approach to S-approximation spaces. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 30(6), 3385-3397. doi:10.3233/IFS-152086 - Publisher's Page
 5. Heydari, M. H., Hooshmandasl, M. R., Shakiba, A., & Cattani, C. (2016). An efficient computational method based on the hat functions for solving fractional optimal control problems. Tbilisi Mathematical Journal, 9(1), 143-157. doi:10.1515/tmj-2016-0007 - Publisher's Page
 6. Heydari, M. H., Hooshmandasl, M. R., Shakiba, A., & Cattani, C. (2016). Legendre wavelets Galerkin method for solving nonlinear stochastic integral equations. Nonlinear Dynamics, 1-18. doi:10.1007/s11071-016-2753-x - Publisher's Page
 7. Shakiba, A., & Hooshmandasl, M. R. (2015). Neighborhood system S-approximation spaces and applications. Knowledge and Information Systems, 1-46. doi:10.1007/s10115-015-0913-9 - Publisher's Page
 8. Shakiba, A., & Hooshmandasl, M. R. (2015). S-approximation spaces: a three-way decision approach. Fundamenta Informaticae, 139(3), 307-328. doi: 10.3233/FI-2015-1236 - Publisher's Page
 9. Hooshmandasl, M. R., Shakiba, A., Goharshady, A. K., & Karimi, A. (2014). S-approximation: a new approach to algebraic approximation. Journal of Discrete Mathematics, 2014. doi:10.1155/2014/909684 - Publisher's Page

کنفرانس‌ها

(مرتب شده بر اساس سال ارائه)

 1. Hooshmandasl, M. R., Meybodi, M. A., Goharshady, A. K., & Shakiba, A. (2016). A combinatorial approach to certain topological spaces based on minimum complement S-approximation spaces. 8th International Seminar on Geometry and Topology at Amirkabir University of Technology (Iran). arXiv:1602.00998 - ResearchGate
 2. علی شکیبا و محمد رضا هوشمند اصل (۱۳۹۱). ماشین تورینگ کوانتومی تعمیم‌یافته و مساله‌ی صدق‌پذیری. دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم‌افزار (لاهیجان - ایران). doi:10.13140/RG.2.1.1287.5284 - ResearchGate
 3. علی شکیبا، محمد رضا هوشمند اصل و محسن علمبردار میبدی (۱۳۹۱). الگوریتم رمزنگاری کلید عمومی مزدوج ضربی. نهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران (تبریز - ایران). doi:10.13140/RG.2.1.4433.2560 - ResearchGate
 4. محسن عملبردار میبدی، محمد رضا هوشمند اصل و علی شکیبا (۱۳۹۱). الگوریتم رمزنگاری کلید عمومی تولید شده توسط توابع معکوس‌پذیر. نهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران (تبریز - ایران). doi:10.13140/RG.2.1.3908.9684 - ResearchGate