مبانی رایانش امن

ترم پاییز ۹۶-۱۳۹۷
دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

اخبار درس

  1. جهت اطلاع سریع‌تر از اطلاعیه‌های درس، در گروه درسی عضو شوید.

تمرین‌ها

ارسال تمرین‌ها، جز در مواردی که لینک تحویل دیگری مشخص شده است؛ از طریق سایت peergrade.io است. در صورتی که برای ثبت‌نام در سایت، نیاز به کد کلاس داشتید؛ از کد ETNPDP استفاده نمایید.

  1. از حداقل ۶ المان امنیتی در ابزارهای مختلف تحت وب، برنامه‌های کاربردی تلفن‌های هوشمند، برنامه‌های کاربردی در رایانه‌های شخصی و مانند آن، اسکرین‌شات تهیه کرده و ترجیح خود را در مورد هر یک بیان کنید. در مورد چرایی ترجیح خود، توضیح دهید. - مهلت تحویل: جمعه ۱۴ مهر ۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
  2. هشدارهای SSL که در درس مورد بحث قرار گرفتند را با توجه به ترجیح خود، بهبود بخشید. در مورد قابلیت استفاده‌ی هشدارهای بهبود داده‌شده و نمونه‌های اصلی، بحث و بررسی نمایید. - مهلت تحویل: جمعه، ۲۱ مهر ۱۳۹۶
  3. طبق دستورالعمل ارائه شده در این فرم، حداقل برای ۵ بار آن را تکمیل نمایید. - مهلت تحویل: چهارشنبه، ۲۶ مهر ۹۶ - ساعت ۲۳:۵۰
  4. برای پروژه‌ی عملی خود، همانند اسلاید ارائه شده در درس، حداقل ۶ Persona طراحی نمایید (۳ دختر و ۳ پسر). - مهلت تحویل: جمعه، ۲۸ مهر ۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
  5. پرسشنامه‌هایی را جهت ارزیابی پروژه‌ی خود، پرسشنامه‌ی قبل از آزمایش، پرسشنامه‌ی بعد از آزمایش و شیوه‌ی ارزیابی قابلیت استفاده؛ را در Google Forms طراحی کرده و لینک آن‌ها را در سایت peergrade.io قرار دهید. - مهلت تحویل: جمعه، ۵ آبان ۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
  6. مولفه‌های امنیتی تعیین شده در تمرین ۱ را با استفاده از راهنماهای طراحی، بهبود دهید و در مورد قابلیت استفاده‌ی آن‌ها شرح دهید. - مهلت تحویل: جمعه، ۵ آبان ۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰ ظهر

اسلاید‌ها

مراجع مرتبط با درس

بخش اول - تعامل بین انسان و فناوری