از آنجا که پس از پایان کارگاه؛ صفحات مربوطه به روزرسانی نمی‌شوند؛ در صورتی که پیوند غیرفعال یا نامعتبری مشاهده نمودید؛ با اینجانب تماس بگیرید تا در صورت امکان تصحیح شود.

GNU/Linux و اسکریپت نویسی Bash برای فیزیکدان‌ها

در این کارگاه، مبانی GNU/Linux و اسکریپت نویسی Bash در ۳۲ ساعت تدریس شده است. مخاطبین این دوره، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه یزد بوده‌اند. بنابر همین موضوع، تمرکز عمده‌ی بنده بر جنبه‌های مرتبط با علم فیزیک بوده است. متاسفانه ویدئوهای این کارگاه را از دست داده‌ام.