نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر - کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

ترم اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

اخبار درس

۱۱ مهر ۹۶

با سلام. ترتیب ارائه دهندگان برای بخش چهارم درس از کتاب Leskovec, Jure, Anand Rajaraman, and Jeffrey David Ullman. Mining of massive datasets. Cambridge university press, 2014. به صورت خانم‌ها، خیرمند، جنگجو، میرزایی، اسلامی، نقدی و کرمی است.

۲۵ شهریور ۹۶

برای دریافت کتاب‌های درسی، می‌توانید از پیوندهای زیر استفاده نمایید.
1- Sipser, Michael. Introduction to the Theory of Computation. Cengage Learning, 2012.
2- Davis, Martin, Ron Sigal, and Elaine J. Weyuker. Computability, complexity, and languages: fundamentals of theoretical computer science. Newnes, 1994.
3- Arora, Sanjeev, and Boaz Barak. Computational complexity: a modern approach. Cambridge University Press, 2009.

اطلاعات عمومی

تاریخ‌های مهم
  • میان‌ترم اول -
  • میان‌ترم دوم -
  • میان‌ترم سوم -
  • آزمون پایان ترم - طبق اعلام سیستم گلستان
تحویل به موقع تمرین‌ها
در این درس حداقل ۱۲ سری تمرین خواهیم داشت و لازم است تا تمرین‌ها در موعد مقرر، تحویل شوند. به ازای هر روز تاخیر در تحویل تمرین، %۱۰ نمره کسر خواهد شد و پس از گذشت 72 ساعت از موعد تحویل، %۱۰۰ نمره کسر می‌گردد.

جلسات درس

تاریخ اسلاید فیلم توضیحات
       
       
       
       

آزمون‌ها

...

نمرات

ردیف عنوان نمره شرح
۱ تمرین ۵ شامل حداقل ۱۲ سری تمرین
۲ پروژه‌ی پژوهشی گزارش کتبی ۳
سمینار ۲
۳ آزمون‌های کتبی میان‌ترم اول ۲ ۱۰ شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ (فصل‌های ۳ تا ۵ از [S12])
میان‌ترم دوم ۲ شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ (فصل‌های ۲ تا ۶ از [DSW94])
میان‌ترم سوم ۲ دوشنبه، ۶ دی ۱۳۹۵ (فصل‌های ۶ تا ۹ از [S12])
پایان ترم ۴ کل مباحث
۳ تلاش بیشتر
جمع نمرات ۲۰ + ۲

نمرات تا این لحظه

وضعیت کلاسی شما تا این لحظه در اینجا قابل رویت است.

سوالات رایج

...